Klubb Bane/Kart GPS Nord GPS Øst
Sandnes PK Bråstein 58°47.723' 5°46.293'
Sandnes PK Hommeland 58°52.167' 5°59.517'
Egersund PK Fotland 58°29,882' 5°59,554'
Hå PK Refsland 58°36,731' 5°41,781'
Kopervik PK Blikshavn 58°11,458' 5°18,321'
Sola PK Flerbrukshallen 58°53'38,8" 5°40'46,6"
Kvinesdal PK Austhommen 58°17,136' 6°56,411'
Farsund PK Knivsland 58°06,807' 6°42,317'
Birkenes og Lillesand SSL Flakke loner 58°20,465' 8°11,602'
Greipstad PK Stemtjønn 58°10'53" 7°50'26"
Haugesund PK Sponavika 59°26'50" 5°37'33"