< Hovedoverskrift plasseres her

Sandnes Pistolklubb sin hjemmeside.

Facebook

Sandnes PK på Facebook. Legg inn bilder, diskuter stevner, osv. osv.

Informasjon

Bane

Ved gamle Bråstein stasjon. Ved å følge E39 sørover vil du  ca. 7 km. sør for Sandnes finne skiltene til banen vår på høyre side av veien. Dette er en vanlig 25 meter pistolbane med 20 standplasser. Både standplass og skiver er overbygget. Banen er nylig renovert og er i god stand.

Treningstider

Mandag 17:00 – 19:30.

Onsdag 17:00 – 19:30. (kun kal. .22 lr)

Lørdag 11:00 – 15:00.

 

Skyting på banen utenom disse tidene vil bli anmeldt til politiet.

Når det er sommertid, vil det være stevne den første onsdagen i måneden. Muligheten for vanlig trening er liten på disse dagene.

Banen er stengt for vanlig trening i juli.

Nye skyttere

For å begynne å skyte og bli medlem hos Sandnes PK må du gjennom et sikkerhets/nybegynnerkurs samt betale medlemskontingent til klubben.

Du kan søke om å bli medlem ved å fylle ut et søknadsskjema som du får på banen. Du vil deretter få tilsendt en innbetalingsblankett med medlemskort.

Husk på å be om kvitteringsoblat når du betaler i nettbanken. Du er medlem fra dato vist på kvitteringsoblat på medlemskortet.


Sikkerhetskurset holdes ca hver fjerde uke med unntak av sommerferie og jul. Avhengig av antall påmeldte til kurset kan tiden mellom kursene forskyves.

Dato for neste kurs er oppslått på skytebanen.

Du melder deg på ved å møte opp på banen på en av treningskveldene som er oppgitt nedenfor. Merk at du er ikke påmeldt før kursavgift er betalt.


For å fullføre kurset kreves det:


- Møt opp på banen og meld deg på kurset.
Gjør dette helst før kurskvelden, slik at vi kan være forberedt på antall deltagere. Kurset koster kr. 1000,- for alle kveldene og inkluderer utgifter til lån av våpen og ammunisjon. Kurset skal betales med kontanter på banen. Vi kan dessverre ikke bruke giro-innbetaling for kurset. Du er ikke påmeldt før dette er betalt. Gyldig ID skal medtas.


- Fullføre teoridel Sikkerhet/grunnleggende skyteteknikk (en kveld).
Oppsatte onsdager, kl. 19:30 (etter normal treningstid) Det er ingen skyting denne kvelden – kun øvelser uten ammunisjon.


- Fullføre 3 treningskvelder a´ 50 skudd under oppsyn av nybegynnervakt.
Selvvalgt dato, Onsdager kl. 17:00 – 19:30. Formålet er å få øvelse i sikker håndtering av våpen. Disse 3 treningskveldene bør gjennomføres innenfor en kort tidsramme for å få en repetisjonseffekt. 1. kveld bør gjennomføres senest 1 måned etter teoridel, og alle kveldene innenfor en periode på 3 måneder. Disse treningskveldene er inkludert i kursavgiften, så du betaler ikke noe ekstra for dette.


Etter fullførte treningskvelder kan du møte opp på hvilke treningskvelder du måtte ønske, uten krav om oppsyn fra nybegynnervakt.


Klubben har våpen for utlån til de som ikke har eget våpen, men det er vanlig at de som fortsetter med pistolskyting etter hvert anskaffer sitt eget våpen.

Merk at kun medlemmer og de med fullført kurs kan låne klubbens grovkaliber våpen.

Lån av våpen er gratis, men du må legge igjen gyldig legitimasjon (førerkort, bankkort m/bilde eller pass) i våpenskapet når du låner våpen. Det får du tilbake når du er ferdig med treningsøkten og leverer våpenet tilbake.

Hørselvern og vernebriller kan lånes av klubben, men vi anbefaler at de som fortsetter med skyting anskaffer eget utstyr.

Du må ha vært medlem i minst et halvt år og kunne vise til at du er aktivt medlem, før du eventuelt søker politiet om anskaffelse av eget våpen.

Medlemsavgiften er ca. kr. 700,- / år.

Etter at kurset med pålagte treningskvelder er ferdig er treningsavgiften er kr. 30,- for hver treningskveld for medlemmer og kr. 100,- for ikke-medlemmer.

I tillegg kommer kostnader til ammunisjon for det våpenet du låner. For finkaliber (.22 LR) er prisen kr. 30,- for en eske med 50 patroner.

 

Kontaktinformasjon

E-postadresse

Web-adresse

sandnes-pk.no