14-17 juli 2010


Det er svært få overnattingsmuligheter i nærheten av området. Det vil antakelig være mest hensiktsmessig å søke etter losji i Sandnes (25km) og i Gjesdal (Ålgård)(28km).

Vi har fått inn et NM-tilbud på overnatting fra Kronengruppens hoteller.